•  
 •  
 • Home
 • /Szolgáltatások

Szolgáltatások

SzMSz, Alapító Okirat, Tűzvédelmi Szabályzat, Házirend előkészítése és előterjesztése a Közgyűlés elé.

 1. Pénzügyi ügyintézés teljes felelősséggel, leghatékonyabb költséggazdálkodás kialakítása a Tulajdonosok érdekeinek figyelembevétele mellett. Folyamatosan figyelemmel kísérve a legelőnyösebb pályázati lehetőségeket, a Társasházak megtakarításait, lekötéseket, lakáskassza megtakarításokat, állami támogatások segítségével.
 2. Hátralékos tulajdonosok / bérlők felszólítása, fizetési meghagyás kibocsátása, jelzálogbejegyzés.
 3. Teljes körű számítógépes könyvelés, mindenki számára érthető és áttekinthető éves beszámoló,  elkészítése a számviteli törvénynek megfelelően, megbízhatóan, pontosan.
 4. Éves költségvetési terv elkészítése, közgyűlések összehívása, lebonyolítása, határozatok végrehajtása, közgyűlési határozatok könyvének vezetése.
 5. Önkormányzattal, bankkal, biztosító, közüzemi szolgáltatókkal folyamatos kapcsolattartás, garanciális ügyek, közös tulajdont érintő ügyek intézése. Adóhatóság, Önkormányzat felé adóbevallások elkészítése, képviselete.
 6. Megszervezem és ellenőrzöm az ingatlan üzemeltetését, tisztán tartását, gondnok munkájának koordinálását, a gépészeti, elektromos, központi berendezések karbantartását, hibaelhárítását, kárrendezését. Rendszeresen ellenőrzöm a közüzemi díjak (víz, csatorna, távhő, villany) számláit, a mérőórák állását, megelőzzük a túlfizetéseket. Kivitelezőktől árajánlat bekérése egyeztetéssel, közgyűlés elé terjesztése.

Célkitûzés

 1. A szolgáltatásomat igénybe vevõ ügyfeleim érdekeit figyelembe véve, jó gazda módjára, szakszerűen és megbízhatóan kezelem a rám bízott ingatlanokat.
 2. Kiemelten fontos feladat, a társasházak pénzének szakszerű kezelése, és a felesleges költségek elkerülése.
 3. A közös költséggel tartozó tulajdonosokkal, személyes kapcsolat kiépítésével, esetleges engedmények megtételével a kintlévőségek rendezésére törekszem.